Social Share:

ordo iurisDzisiaj przynajmniej wiadomo kogo NIE reprezentuje Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar. Otóż NIE REPREZENTUJE POLSKICH RODZIN!

Jak podaje Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Bednar stwierdził, że uchwała Rady Miasta Nysa przyznająca bon wychowawczy rodzicom dzieci do lat 6 jest niezgodna z prawem. Dlaczego? Głównym powodem jest fakt, że bon przyznawany jest tylko rodzicom będącym w związku małżeńskim.

Nie do wiary, że osoba mająca stać na straży praw obywatelskich, rażąco chce je naruszać. Ordo Iuris przypomina, że samorządy mają prawo podejmować działania wzmacniające instytucję małżeństwa. Rozwiązania podkreślające znaczenie małżeństwa stanowią wprost realizację zasady ochrony małżeństwa i rodzicielstwa, wyrażonej w art. 18 ustawy zasadniczej. Trybunał Konstytucyjny zwraca uwagę, celem regulacji konstytucyjnych odnoszących się do statusu rodziny jest (...) nałożenie na państwo, a zwłaszcza na ustawodawcę, obowiązku podejmowania takich działań, które „umacniają więzi między osobami tworzącymi rodzinę, a zwłaszcza więzi istniejące między rodzicami i dziećmi oraz między małżonkami”.

Nyska uchwała stanowi uzupełnienie istniejących mechanizmów pomocowych, z których większość kierowana jest do osób samotnych posiadających dzieci. Równoważy istniejącą w tym zakresie dysproporcję i wypełnia powinności państwa wobec małżeństwa wskazywane w Konstytucji i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego.

Pana Rzecznika informujemy, że prorodzinny projekt Nysy był wielokrotnie badany przez prawników, opisywany przez media, opiniowany i chwalony jako godny naśladowania.

Borykająca się z olbrzymim problemem wyludnienia Nysa musi szybko wprowadzać dobre, radykalne rozwiązania dla rodzin, które sprawią, że rodzice odczują znaczącą poprawę w portfelach. Władze miasta nie mogą biernie przyglądać się, jak kolejne rodziny z dziećmi opuszczają miasto i udają się najczęściej na emigrację do Niemiec. Odważne działania mają zatrzymać młodych rodziców, którzy jeszcze mieszkają w Nysie. Jeżeli nowa polityka NYSY nie zadziała, już w niedalekiej przyszłości starzejące się miasto upadnie, ponieważ bez rodzin nie ma szans na ekonomiczne przetrwanie.

Na zakończenie przypominamy, że pan dr Adam Bodnar odbierając Nagrodę Tolerancji przyznawaną przez polskie organizacje LGBT w 2011 roku już pokozał Polakom, kogo zasadniczo reprezentuje.

Dla zainteresowanych więcej informacji TUTAJ.

ORDO Iuris można wspierać wpłacając darowizny na konto: 32 1160 2202 0000 0002 4778 1296, Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa