Social Share:

500plus300 tys. osób odpowiedziało na pytania przedstawicieli Głównego Urzędu Statystycznego na temat wpływu świadczenia 500 plus na życie zawodowe. 76 tys. badanych zadeklarowało, że dzięki świadczeniu zaczęło pracę, 75 tys. rozpoczęło jej poszukiwania, 33 tys. zrezygnowało z pracy, a 34 tys. przestało jej szukać.

"To sensacyjne wyniki" – twierdzi dziennikarz gazety "Dziennik Gazeta Prawna". 500 plus zmieniło sytuację zawodową niemal 8 procent kobiet i 2 procent mężczyzn.

291 tysięcy osób zadeklarowało, że w wyniku otrzymywania świadczenia podjęło działania w celu zmiany swojej sytuacji na rynku pracy, z czego 238 tysięcy to kobiety. a 53 tysiące - mężczyźni. Ważnym elementem ekonomicznej układanki rodzinnej są wysokie koszty opieki nad dziećmi. W wielu wypadkach powrót na etat spowodowany jest chęcią utrzymania się na rynku pracy. Szczególnie matki po urlopach macierzyńskim i wychowawczym z tzw. dziurami w życiorysie nie są na celowniku head hunterów. Polska nadal jest w niechlubnej czołówce krajów Unii Europejskiej, w których matki dzieci do trzeciego roku życia pracują najdłużej w ciągu dnia i tygodnia.  

Źródło: DGP