Social Share:

Ostrava 5Centrum Rodziny w czeskiej Ostrawie było ostatnim celem podróży studyjnych, do którego dotarli przedstawiciele poznańskiego magistratu, ekspertów i fundacji „Głos dla Życia”. To właśnie ta organizacja pozarządowa przygotowuje koncepcję poznańskiego Centrum Inicjatyw Rodzinnych.

Licząca blisko 300 tysięcy mieszkańców Ostrawa rozwija swoje centrum dla rodzin od ponad dwudziestu lat. To jedna z czternastu największych tego typu placówek w 10-milionowych Czechach.

Poznaniacy chcą wypracować własną koncepcję. Mimo to odwiedzają działające w Europie centra dla rodzin, żeby porozmawiać o lokalnych pomysłach na politykę prorodzinną, potrzebach małżeństw z dziećmi, wyludnianiu i problemach demograficznych.
"Centrum Rodziny w Ostrawie ma bogatą historię. Zaczynaliśmy w skromnym zespole w 1993 roku. Dzisiaj obsługujemy tysiące osób z miasta i okolic" - powiedział założyciel Jan Zajicek. "Zatrudniamy 63 osoby, mamy 150 współpracowników, szkołę dla przyszłych rehabilitantów, 15 samochodów służbowych i realizujemy blisko 200 projektów rocznie. Niebawem otrzymamy  nowy budynek od Urzędu Miasta za 10 milionów złotych" - opowiadał podczas multimedialnej prezentacji z dumą.

ostrava 6Rodziny są w Ostrawie bardzo ważne. Dlatego właśnie dla nich organizuje się m.in.: kursy umiejętności komunikacji w rodzinie, komunikacji z dziećmi, zapobiegania kryzysom małżeńskim, integracyjne (dla dzieci zdrowych i z dysfunkcjami ruchowymi) oraz  wiele innych.  Centrum szkoli i koordynuje pracę rehabilitantów - opiekunów dla niepełnosprawnych dzieci od 5. lat i dorosłych do ukończenia przez nich 35. roku życia. Nie brakuje też wydarzeń mających na celu promocję rodziny takich jak: koncerty, wystawy, konferencje, czy wykłady. Ostrawskie centrum jest również organizatorem i partnerem spotkań międzypokoleniowych dla dzieci, rodziców i seniorów.

Czy te pomysły znajdą się też w koncepcji poznańskiego Centrum Inicjatyw Rodzinnych, dowiemy się już niebawem.