Social Share:

fot.Anatoliy Samara fotolia2MACIERZYŃSTWO TO SZOK
''Ogromny szok, wszystko się zmienia, tak intensywny, że trudny do opisania słowami... Kiedy wszystko się udaje, otrzymywana miłość niweluje wszelkie trudności. Nie doświadcza się niczego podobnego w innych sytuacjach - osiągnięcia, kariera nie dorównują tej miłości.''

Badania Światowego Ruchu Matek

Światowy Ruch Matek jest stowarzyszeniem pozarządowym. Powstał w 1947 w Paryżu. Reprezentuje matki wobec instytucji krajowych i międzynarodowych, jest afiliowany przy ONZ. Stara się uwrażliwiać sfery rządowe, instytucje i podejmujących decyzje w Unii Europejskiej, jak i społeczeństwa na głos matek i ich wkład w rozwój społeczny, ekonomiczny i kulturalny każdego kraju.

fanily platformBadania zostały przeprowadzone w 2010 roku w ramach Family Platform - projektu europejskiego, do którego starano się zaprosić jak najszerszą reprezentację Stowarzyszeń Rodzinnych. Z Polski uczestniczyli ZDR3+ i Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców.

Światowy Ruch Matek, zwraca również uwagę na rolę ojca i wspiera wszystkie inicjatywy, które mają na celu zwiększenie aktywności ojców w opiece i wychowaniu dzieci.

W 2009 Światowy Ruch Matek MMM Europe wziął udział w 7. programie ramowym Komisji Europejskiej FAMILY PLATFORM (www.familyplatform.eu). W ramach programu został opracowany raport "Realities of Mothers in Europe" - ''Życie codzienne matek w Europie'', krytyczna analiza badań i dokumentów dotycząca rodzin z punktu widzenia matek.

W 2010 została również opracowana ankieta internetowa pod hasłem ''Wielka Ankieta - Matki w Europie'', aby zebrać bezpośrednie opinie dotyczące pracy, potrzeb i postulatów matek, szczególnie w zakresie polityki społecznej i zatrudnienia.

W ankiecie wzięło udział ponad 11 tys. matek udzielając informacji na temat wyzwań, potrzeb i oczekiwań matek i ich rodzin.

Jest oczywiste, ze matka nie żyje w izolacji społecznej. Waga roli ojców w rodzinach europejskich nie budzi wątpliwości. Ojcowie, dzieci, rodzice, dziadkowie, inni członkowie rodziny, przyjaciele są częścią składową rodziny europejskiej i mają swoje bardzo ważne role. Ale ten raport dotyczy przede wszystkim matek i ich potrzeb.

Jest sprawą niezwykłej wagi, aby matki były dostrzeżone w swojej unikalnej i niezastępowalnej roli. Według danych Eurostatu 78% kobiet powyżej 18 roku życia jest matkami. Ten raport stawia sobie za zadanie przekazanie tego, czego oczekują, potrzebują matki, których głos jest zbyt rzadko słyszalny:
''Czego potrzebują matki w Europie'' pełen raport dostępny na stronie www.mmmeurope/realities_of_mothers_in_Europe.pdf

Fot. Fotowerk FotoliaMACIERZYŃSTWO ZMIENIA WSZYSTKO
1. Kobieta stając się matką doświadcza radykalnej i nieodwracalnej przemiany w sposobie patrzenia, systemie wartości i hierarchii potrzeb. Matki chcą same wypowiadać się na temat swoich potrzeb i potrzebują, aby to było uwzględniane przez podejmujących decyzje polityczne.
2. Matki są skoncentrowane na dobru swojego dziecka i wiele z nich (80%) chce być obecna i osobiście zajmować się własnym dzieckiem w niektórych okresach ich życia.
3. Matki chcą również pracować zawodowo (74%) w niektórych okresach swojego życia. Jednak większość z nich pragnie dostosować swoją pracę do potrzeb każdego dziecka, odpowiednio do ich wieku i ich liczby. Przy trójce dzieci, najczęściej poświęcają cały swój czas rodzinie. Ten wybór zwiększa ich satysfakcję.
4. W obecnych czasach trudno jest połączyć pracę na pełen etat z wychowaniem dzieci, ponad dwie matki na trzy wolałyby pracę na część etatu, ale tylko jedna na trzy ma taką możliwość. Matki nie chcą, aby ich życie było zdominowane przez standardy oparte jedynie o kryteria ekonomiczne.
5. Matki chcą mieć prawo do wyboru i potrzebują w tym wsparcia.

Co z życiem rodzinnym?
- alokacja finansowa pozwala rodzicowi na zajęcie się osobiste dziećmi
- polityka podatkowa przyjazna rodzinie, dzielenie zarobków, dodatki na osoby pod opieką, VAT zmniejszony na artykuły i usługi dziecięce
- uznanie pracy w rodzinie w obliczeniach wymiaru emerytury

Fot. Kzenon2Wymiar czasu pracy

Są pewne okresy w macierzyństwie i wychowaniu dzieci, kiedy matki potrzebują specjalnych rozwiązań w zakresie czasu pracy
- potrzebują więcej możliwości podejmowania pracy w ograniczonym czasem pracy
- większej ruchomości czasu pracy, biorące pod uwagę okresy wakacji dzieci
- lepsze i liczniejsze rozwiązania opieki zewnętrznej, łącznie z opieką w miejscu pracy
- urlopy macierzyńskie i rodzicielskie dłuższe

6.  Biorąc pod uwagę spadek urodzeń i potrzeby demograficzne starzejącego się społeczeństwa trzeba pochylić się nad potrzebami matek, obdarzyć je szacunkiem i docenić ich rolę.
7. Matki muszą otrzymywać pomoc od swoich mężów/partnerów, całej rodziny w opiece nad dziećmi i pracach domowych. One same poświęcają swój czas na pomoc rodzinie szeroko rozumianej, sąsiadom i pracy społecznej w swoim otoczeniu.
8. Im więcej matki mają dzieci, tym bardziej zależą teraz i w przyszłości od pomocy finansowej swoich mężów /partnerów, również na emeryturze.
9. Matki potrzebują, aby ich powrót do pracy po okresie ciąży i wychowaniu dzieci był ułatwiony.
10. Na emeryturze wiele matek zajmuje się pomocą w rodzinie i wolontariatem.

Matki chcą, aby rodzina była uważana za źródło spójności społecznej i kapitału społecznego dla całego społeczeństwa. Zajmując się dziećmi, wychowując je pracują dla przyszłości naszych społeczeństw.

Zostać matką
„Dopóki nie zostałam matka mówiłam o sobie JA teraz mówię MY''

Zostanie matką sprawia, że definitywnie zmieniają się ''najważniejsze sprawy'' i nasze zajęcia.
W ramach ankiety matki miały odpowiedzieć na następujące pytanie. ''Rozmawiając z kobietą oczekującą pierwszego dziecka, jak opisałybyście, co to znaczy, że zostałaś mamą?'' 8282 mam odpowiedziało bardzo emocjonalnie.

Najczęstsze odpowiedzi:
- "Narodziny dziecka stanowią ogromną i nieodwracalną zmianę tego, co jest najważniejsze w naszym życiu, priorytetów i planów życiowych. Matka nie postrzega już życia w ten sposób jak dotychczas".
- "Odpowiedzialność macierzyńska jest ogromnym i bardzo wymagającym wyzwaniem, ale wartym tego".
- "Kiedy kobieta zostaje matką, rozwija się w niej nowe postrzeganie i powinna mieć prawo je wyrażać".
- ''To zwieńczenie wielkiego projektu! Pociąga ogromną odpowiedzialność, zaangażowanie i dar z siebie. Ale ofiarowuje ogromne szczęście''.
- „Dopóki nie zostałam matka mówiłam o sobie JA teraz mówię MY''
- ''Całkowita zmiana życia. Już nie żyjemy dla siebie, trzeba przede wszystkim myśleć o dziecku. Ze swoim partnerem/mężem nie jesteśmy już związkiem stajemy się rodziną''
''Ogromny szok, wszystko się zmienia, tak intensywny, że trudny do opisania słowami... Kiedy wszystko się udaje, otrzymywana miłość niweluje wszelkie trudności. Nie doświadcza się niczego podobnego w innych sytuacjach - osiągnięcia, kariera nie dorównują tej miłości.''

1 Teresa Kapela W waTERESA KAPELA - wielodzietna mama, wybitny ekspert w dziedzinie polityki prorodzinnej,. Od ponad 10 lat nawiązuje kontakty z międzynarodowymi organizacjami rodzinnymi, korzysta z ich doświadczeń i wiedzy, popularyzuje dobre praktyki w polityce na rzecz rodziny. Jej wykłady przyciągają setki osób.